DOTACJA

PROSIMY O TWOJE WSPARCIE!
FUNDACJA KŰHN
Licz Lepiej Niż Dobrze

PARIBAS BANK POLSKA S.A
NR KONTA: 72 1600 1462 1869 1962 0000 0001