O NAS

Fundacja KŰHN - Licz lepiej niż dobrze
Fundacja Licz Lepiej Niż Dobrze

– rozpoczęła swoją działalność statutową w sierpniu 2020 r. Została powołana do życia przez fundatora, którym jest Kűhn Biuro Rachunkowego sp. z o.o. Spółka od lat angażuje się w działalność charytatywną w powiecie Wodzisławskim. Nadrzędnym celem Fundacji jest edukacja matematyczna i finansowa najmłodszych dzieci. Dlatego też powstała ta inicjatywa, by móc pomagać w edukacji, dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz wspierać najbardziej potrzebujących.

Zespół

Krzysztof Kűhn

Członek Zarządu

Barbara Kűhn

Członek Zarządu

Mirela Kűhn

Członek Zarządu

Anna Skórska

Skarbnik